Hodinárstvo ČAS     

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod wwww.hodinarstvocas.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hodinarstvocas.sk je Mária Kapšová -  ČAS, 01001 Žilina, Gaštanová 16 ,IČO: 31076581 ,IČ DPH: SK1022468018 .Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri.Číslo živnostenského registra: 511-8685.

Dodávateľ je platcom DPH.

Prevádzková doba: po-pia 8:30-12:00 hod a 13:00- 17:00 hod

Tel: 041-5622006

E-mail: hodinarstvo@hodinarstvocas.sk.

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK13 1111 0000 0068 0118 0002

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

 

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s nimi.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

2. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hodinarstvocas.sk spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (428/2002 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudú ďalej používané alebo spracovávané.

3. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní, zašlite nám tovar vrátane kópie faktúry a sprievodného listu, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

V prípade, že vrátený tovar nebude úplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, budeme voči kupujúcemu uplatňovať požiadavku na náhradu škody.

Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

Peniaze budú kupujúcemu vrátené v lehote do 7 pracovných dní od prijatia tovaru, na bankový účet. Na žiadosť kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou zloženkou.

4. Reklamačný poriadok

Záručná doba - na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri záruke presahujúcej zákonom stanovenú lehotu sú podmienky vyznačené na záručnom liste.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom info@hodinarstvocas.sk.

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu.

Reklamácie sa nevzťahujú na:

 1. sklo, náramok, remienok a batérie
 2. opotrebovanie púzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním
 3. poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí)
 4. vady vyvolané neodborným zásahom

Hodinky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vľhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné, v záručnej lehote neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!

Ku každej reklamácii treba priložiť:

 1. hodinky
 2. popis závady
 3. záručný list (číslo faktúry, alebo jej kópiu)
 4. kontaktné údaje

Ak nedokážeme poruchu odstrániť sami, tak náklady na dopravu do servisného strediska znáša zákazník.

5. Platové podmienky

Na výber sú nasledujúce spôsoby platby:

 1. úhrada na dobierku - za tovar platíte pri prevzatí.
 2. úhrada bankovým prevodom - po obdržaní a potvrdení objednávky Vám budú zaslané údaje k bankovému prevodu. Po obdržaní platby bude tovar odoslaný na Vami zadanú adresu.
 3. platba v hotovosti pri osobnom odbere na predajni.

6. Dodacie podmienky

Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty (do 2-3 pracovných dní) alebo prostredníctvom kuriéra UPS (doručenie na nasledujúci pracovný deň od odoslania).

 

Slovenská republika

Cena tovaru

do 100 €

nad 100 €

slovenská pošta dobierka

2 €

zdarma

UPS kuriér dobierka

4 €

zdarma

 

 

 

 

 

 

Pri doručení do iných krajín podľa platného cenníka  Slovenskej pošty.

Tovar sa posiela výhradne na dobierku.

Tovar, ktorý máme na sklade odosielame v deň prijatia objednávky (do 15:00).

Tovar, ktorý nemáme momentálne na sklade doručujeme zvyčajne do 5-10 prac. dní.

V prípade dlhšieho dodania bude zákazník upozornený.

 

7. Ceny tovarov

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

8. Servis

Predávajúci v tomto odstavci vystupujúci ako servis si vyhradzuje právo vrátiť hodinky doručené na opravu ako neopraviteľné pre prípad, že tieto sú zničené za hranicu opraviteľnosti.

Servis preberá zodpovednosť za stav Vašich hodiniek, ktoré su predmetom tohot odstavca až po ich skontrolovaní pri preberaní zásielky.

Do servisu budú prevzaté len hodinky dopravené osobne na jednu z našich pobočiek, alebo hodinky zaslané kuriérom.

Zákazník servisu sa zaväzuje si hodinky po výzve od servisu osobne vyzdvihnúť na predajni, alebo zaplatiť dobierku, ktorou mu budú hodinky zaslané aj v prípade, že tieto boli vrátené ako neopraviteľné.

 

Platbu možno po dohode realizovať nasledovnými spôsobmi:

 1. osobne pri odbere na predajni
 2. prostredníctvom dobierky, ktorou mu budú zaslané hodinky
 3. prevodom na účet servisu po doručení faktúry

 

Za účelom udelenia maximálnej zľavy na servisný výkon nám prosím s hodinkami zašlite aj kópiu dokladu o zakúpení hodiniek u nás.

Zákazník potvrdzuje súhlas s pravidalmi tohto bodu a zaväzuje sa ich dodržiavať v momente odoslania hodiniek do servisu, alebo pri odovzdaní hodiniek na predajni. Servis sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky momentom prebrania hodiniek.

9. Ostatné ustanovenia

Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak.


 

 

NTJmMTJj